Κατάθλιψη

 Πολύ πιο συχνά σε σχέση με το παρελθόν ακούμε ανθρώπους γύρω μας να παραπονιούνται για την άσχημη διάθεση, τα αρνητικά και δυσάρεστα συναισθήματα που βιώνουν. Ίσως ο σύγχρονος τρόπος ζωής και οι αυξημένες απαιτήσεις ωθούν όλο και πιο πολλούς να υποφέρουν από καταθλιπτική διάθεση. Η κατάθλιψη είναι μια ψυχική ασθένεια που ανήκει στις συναισθηματικές διαταραχές και επηρεάζει άνδρες και γυναίκες κάθε κοινωνικού, οικονομικού, μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου. Παρουσιάζει σημαντική αύξηση τα τελευταία χρόνια και σύμφωνα με μελέτη του παγκόσμιου οργανισμού υγείας, φαίνεται ότι θα αποτελέσει μία από τις 3 συχνότερες παθήσεις παγκοσμίως στα επόμενα χρόνια. Ως ασθένεια έχει σχετιστεί περισσότερο με την γυναίκα παρά με τον άνδρα. Το γεγονός αυτό δεν είναι τυχαίο, αφού στις γυναίκες η κατάθλιψη είναι δύο φορές συχνότερη σε σχέση με τους άνδρες και υπολογίζεται ότι 2 στις 10 γυναίκες θα νοσήσουν από κατάθλιψη κάποια στιγμή στη ζωή τους. Μερικά από τα χαρακτηριστικά συμπτώματα της κατάθλιψης είναι η μελαγχολική διάθεση στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, διαταραχές στον ύπνο και στην πρόσληψη τροφής, δυσκολία συγκέντρωσης, αίσθημα κόπωσης, απώλεια ενεργητικότητας, απαισιοδοξία για το μέλλον, ιδέες ενοχής και αυτομομφής και ιδέες αυτοκτονίας. Η ανηδονία είναι ένα από τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά που νιώθει το άτομο που πάσχει από κατάθλιψη. Πρόκειται για ένα γενικότερο αίσθημα μειωμένης  διάθεσης και μεγάλης δυσκολίας του ατόμου να πάρει χαρά, ικανοποίηση και ευχαρίστηση από γεγονότα που μέχρι πριν φάνταζαν απολαυστικά και ευχάριστα.
Ως προς τους αιτιολογικούς παράγοντες αυτοί φαίνεται να είναι γενετικοί, βιολογικοί και ψυχοκοινωνικοί. Ενδεικτικά, μπορούμε να αναφέρουμε πως πρώιμες τραυματικές εμπειρίες, η απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου, μια ασθένεια, συγκρουσιακές σχέσεις, χρόνιο στρες, έκθεση σε ψυχοπιεστικά γεγονότα, παρουσία σεξουαλικού προβλήματος, δυσλειτουργικές διαπροσωπικές σχέσεις είναι κάποιοι από τους παράγοντες που καθιστούν ένα άτομο επιρρεπές στο να αναπτύξει καταθλιπτική συμπτωματολογία ή κατάθλιψη.