Διαταραχές προσωπικότητας

Οι άνθρωποι που υποφέρουν από κάποια διαταραχή της προσωπικότητας εκδηλώνουν μια συμπεριφορά που μοιάζει να παρεκκλίνει από τις προσδοκίες του πολιτιστικού πλαισίου που ζει το άτομο. Εμφανίζουν δυσλειτουργικότητα τουλάχιστον σε δύο από τα παρακάτω: στη γνωσιακή λειτουργία, στη συναισθηματικότητα, στην διαπροσωπική λειτουργικότητα και στον έλεγχο των παρορμήσεων. Οι διαταραχές προσωπικότητας εμφανίζονται συνήθως στην εφηβεία ή στην αρχή της ενήλικης ζωής και έχουν χρόνια πορεία. Οι άνθρωποι με διαταραχή προσωπικότητας παρουσιάζονται άκαμπτοι και δύσκαμπτοι σε πολλές προσωπικές και κοινωνικές καταστάσεις και αντιμετωπίζουν δυσκολίες προσωπικές, κοινωνικές και επαγγελματικές

Παρακάτω παρουσιάζονται οι διαταραχές προσωπικότητας

• Παρανοειδής διαταραχή της προσωπικότητας
• Σχιζοειδής διαταραχή της προσωπικότητας
• Σχιζότυπη διαταραχή της προσωπικότητας
• Αντικοινωνική διαταραχή της προσωπικότητας
• Μεταιχμιακή διαταραχή της προσωπικότητας
• Δραματική διαταραχή της προσωπικότητας
• Ναρκισσιστική διαταραχή της προσωπικότητας
• Αποφευκτική διαταραχή της προσωπικότητας
• Εξαρτημένη διαταραχή της προσωπικότητας
• Ψυχαναγκαστική διαταραχή της προσωπικότητας