Ομαδική Ψυχοθεραπεία

Η ομαδική ψυχοθεραπεία έχει ως στόχο την προσωπική μας ανάπτυξη μέσω της αλληλεπίδρασης με τους άλλους. Είναι πολύ βοηθητική για ανθρώπους που αντιμετωπίζουν δυσκολία στην έκθεση, στην εγγύτητα, στις διαπροσωπικές σχέσεις, στις σχέσεις με το άλλο φύλο,  για ανθρώπους που έχουν κοινωνική φοβία, χαμηλή αυτοεκτίμηση και πολλά άλλα.

Πριν μπει κάποιο μέλος σε μία ομάδα γίνεται συνάντηση με τον θεραπευτή-συντονιστή της ομάδας, προκειμένου να συλλέξει κάποιες πληροφορίες και να ενταχθεί στην καταλληλότερη για αυτό ομάδα. Το σύνηθες και το επιθυμητό είναι να υπάρχει μια σχετική ομοιογένεια στη σύσταση της ομάδας, δηλαδή να είναι άτομα που πάνω κάτω αντιμετωπίζουν μια κοινή ομάδα προβλημάτων (π.χ άγχος)  ή που έχουν κοινό στόχο (π.χ αυτογνωσία).

Μέσω της ομάδας το κάθε μέλος παίρνει ανατροφοδότηση για το πώς το βλέπουν τα άλλα μέλη, για το πώς αισθάνονται οι ίδιοι μαζί του, για κοινές εμπειρίες ή δυσκολίες που έχουν βιώσει, για διεξόδους που μπορεί να βρήκαν. Μαθαίνει να συναναστρέφεται με τα άλλα μέλη, να επικοινωνεί με τα άτομα του άλλου φύλου, να εκφράζεται και να εκτίθεται σε ένα ασφαλές περιβάλλον.

Η ομάδα πραγματοποιείται σε σταθερή μέρα και ώρα μέσα στην εβδομάδα.
Οι συναντήσεις είναι εβδομαδιαίες, διαρκούν μιάμιση ώρα και απαρτίζονται από σταθερά μέλη (4-12 άτομα). Στην ομάδα τηρούνται συγκεκριμένα όρια, όπως η εχεμύθεια και το απόρρητο των μελών, η σταθερή ώρα προσέλευσης κ.α.