Συμβουλευτική Εφήβων

Πραγματοποιούνται μία ή παραπάνω συναντήσεις με στόχο την ενημέρωση ή την πληροφόρηση γύρω από συγκεκριμένα ζητήματα και για το χειρισμό τους. Οι συναντήσεις έχουν συμβουλευτικό και όχι ψυχοθεραπευτικό χαρακτήρα. Επιπλέον, μέσω της συμβουλευτικής μπορούμε να πάρουμε πληροφορίες για θέματα που δεν γνωρίζουμε.

Συμβουλευτική εφήβων

Ως βασικό στόχο έχει την ενημέρωση και πρόληψη εφήβων για θέματα που τους αφορούν ανάλογα με τα αναπτυξιακό στάδιο στο οποίο βρίσκονται.
 Η εφηβεία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ίσως, ως η σημαντικότερη περίοδος στη ζωή του ανθρώπου που σηματοδοτεί το πέρασμα από την παιδική ηλικία στην ενήλικη ζωή. Σε αυτή την ηλικιακή περίοδο η παρορμητικότητα, η αντίδραση και η περιέργεια είναι χαρακτηριστικά στοιχεία. Η συναισθηματική κατάσταση αλλά και η συμπεριφορά του/της επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό, καθώς πλήθος από βιολογικές, ορμονικές και σωματικές αλλαγές συμβαίνουν στα χρόνια αυτά.